zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Geniuszek


Zajęcia muzyczne dla dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku

Oparte na Teorii Uczenia się Muzyki
Edwina E. Gordona.


Drugie półrocze życia dziecka to niezwykły czas zmian w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka. W tym czasie dzieci najczęściej siadają, rozpoczynają raczkować, często wstają a niekiedy stawiają pierwsze kroki. Zaczyna się dynamiczny wzrost możliwości intelektualnych dziecka, z półrocznym i starszym niemowlakiem możemy się już świadomie bawić . Dziecko w ósmym miesiącu życia wykazuje duże zainteresowanie muzyką. Lubi słuchać śpiewu nawet wtedy, kiedy nie jest on bezpośrednio skierowany do niego. Na tym etapie pojawia się naśladowanie melodii głosu osoby śpiewającej dziecku. W tym okresie dzieci "śpiewają" tak, jakby zadawały dorosłym pytania, należy w tym muzycznym dialogu żywo uczestniczyć. Tak samo jak dzieci uczą się mówić tak samo nauczą się śpiewać, a do tego niezbędna jest interakcja z otoczeniem.

Muzyka we wczesnym okresie życia Twojego dziecka:
 • wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie,
 • stymuluje rozwój Twojego maleństwa,
 • rozwija zdolność komunikowania.
Twoja pociecha nie musi zostać muzykiem, ale możesz jej stworzyć szansę, by potrafiła posługiwać się językiem muzyki tak, jak językiem mowy.

Uczestnicy zajęć
W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 6 do 18 m-ca życia wraz z osobą towarzyszącą (rodzice, starsze rodzeństwo, opiekunowie). Grupa liczy od 6 do 12 osób.


Organizacja pracy
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę. Przez pierwszych 15 minut zbieramy się przy muzyce w sali, bawimy się w dowolne zabawy z dziećmi, następne pół godziny wypełnia nam czas intensywnej zabawy muzycznej i ruchowej, ostatnie 15 minut przeznaczone jest na zajęcia plastyczne.

Pierwsze zajęcia w związku z okresem adaptacji mogą trwać krócej.

Lista przewidywanych korzyści:
 • rozwój naturalnych zdolności i nabytych umiejętności muzycznych
 • rozwijanie rozumienia muzyki;
 • pomaga w wyrażaniu emocji za pomocą muzyki;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
 • rozwijanie świadomości własnego ciała;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • podnoszenie poziomu sprawności i aktywności ruchowej;
 • kształtowanie zdolności koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • doskonalenie umiejętności werbalnych i rozumienia mowy;
 • wzrost poczucia pewności siebie;
 • łagodzenie napięć emocjonalnych;
 • rozwój empatii;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • wytwarzanie pełniejszych więzi między członkami rodziny;
 • ukierunkowanie percepcji rodzica na pozytywne zachowania dziecka;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwój twórczej ekspresji, inicjatywy, aktywności;
 • relaksacja, odprężenie (dotyczy zarówno rodziców jak i dzieci);
 • rozwianie kreatywności, niezależności i twórczości dziecięcej.
Zapisy i informacje:
Centrum Twórczej Edukacji
Zofia Wolniakowska-Majewska
tel.: 601 406 812
e-mail: centrumtworczejedukacji@gmail.com
Opracowaliśmy zajęcia dla dzieci w różnym wieku.

Geniuszek
zajecia dla dzieci w wieku 0+

Geniuszek starszak
zajecia dla dzieci w wieku 1+

Gąsieniczki
zajecia dla dzieci w wieku 2+

Motylki
zajecia dla dzieci w wieku 3+

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji