zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Teoria Uczenia się Muzyki Edwina E. GordonaMówi, że wszystkie dzieci rodzą się z potencjałem umożliwiającym im w przyszłości wykonywanie muzyki lub aktywne uczestniczenie w jej odbiorze. Teoria Gordona przedstawia rozwój myślenia muzycznego jako proces umysłowego dojrzewania. Najważniejszą i kluczową umiejętnością, której trzeba dzieci nauczyć jest audiacja (zachodzi wtedy, gdy muzyka jest słyszana i rozumiana przez umysł, mimo że nie jest obecna, a nawet nigdy nie była obecna w fizycznym otoczeniu odbiorcy). Proces audiowania podczas słuchania muzyki jest zbliżony do procesu myślenia podczas słuchania języka.

"Muzyka jest czymś specyficznym dla ludzkości. Tak jak inne sztuki, jest ona podstawą ludzkiego rozwoju i egzystencji w takim samym stopniu co język".
E. E. Gordon

Muzyka i język mają wspólne korzenie. Edwin E. Gordon badając mechanizmy związane z nauką języka przeniósł je na grunt rozwoju języka muzycznego.

Audiacja wstępna dzieli się na 3 typy i 7 stadiów.
¬ródło: opracowanie własne na podstawie: E.E Gordon "Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci"
Wyd. "Zamiast Korepetycji" Kraków 1997


Siedem stadiów realizowanych sekwencyjnie w aktywności muzycznej to:
¬ródło: Opracowanie własne na podstawie E.E Gordon "Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci"
Wyd. "Zamiast Korepetycji" Kraków 1997.


W naszej pracy opieramy się na wielu
koncepcjach psychologicznych
i pedagogicznych.


Oto niektóre z nich:

Teoria Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona

Socjokulturowa koncepcja Lwa Wygotskiego

Koncepcja inteligencji wielorakich

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji