zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Geniuszek starszak


Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat

Oparte na Teorii Uczenia się Muzyki
Edwina E. Gordona.


Po pierwszych urodzinach nasze dziecko potrafi zazwyczaj już bardzo dużo: często chodzi, póĽniej biega, wspina się po schodach, wypowiada pierwsze słowa, tak aby za pół roku mówić około 50 słów, a pod koniec drugiego roku życia łączyć słowa w zdania. Wiemy, że dzieci, którym rodzice dużo czytają, mówią do nich stosując zróżnicowany i bogaty słownik, łatwiej uczą się mówić, używają wielu wyrazów, wcześniej uczą się czytać i pisać. Dziecko w wieku 12-24 miesięcy potrafi skupić się na zabawie, czytaniu i zaczyna kształtować swoje zainteresowania . W tym okresie zauważycie Państwo niepowtarzalne cechy osobowości swojego dziecka, które staje się indywidualnością.

W rozwoju muzycznym dziecka przechodzimy do stadium reakcji celowych, dziecko podpatruje, "podsłuchuje" zachowania muzyczne dorosłych ale też innych dzieci w swoim otoczeniu i próbuje je powtarzać. Najczęściej pierwszymi powtórzeniami dziecka w tym wieku są jego reakcje na nasz ruch, dlatego ważne jest, aby śpiewając dziecku zawsze wykonywać płynne ruchy ilustrujące muzykę. Na tym etapie ważne jest powtarzanie dzieciom motywów tonalnych i rytmicznych oraz nadawanie im znaczenia . Ważne jest uczenie motywów ośpiewywanych zawsze w jakimś kontekście, czyli razem z melodią. Kiedy za nami jest już rok zabaw muzycznych z maluchem, nasz repertuar prostych piosenek jest na pewno duży, a do każdej z nich śpiewamy określone motywy.

Uczestnicy zajęć
W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 18 m-ca życia do 3 lat wraz z osobą towarzyszącą (rodzice, starsze rodzeństwo, opiekunowie). Grupa liczy od 6-12 osób.

Organizacja pracy
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę. Przez pierwszych 15 minut zbieramy się przy muzyce w sali, bawimy się w dowolne zabawy z dziećmi, następne pół godziny wypełnia nam czas intensywnej zabawy muzycznej i ruchowej, ostatnie 15 minut przeznaczone jest na zabawę dowolną.
Pierwsze zajęcia w związku z okresem adaptacji mogą trwać krócej.
Lista przewidywanych korzyści:
 • rozwój naturalnych zdolności i nabytych umiejętności muzycznych
 • rozwijanie rozumienia muzyki;
 • pomaga w wyrażaniu emocji za pomocą muzyki;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
 • rozwijanie świadomości własnego ciała;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • podnoszenie poziomu sprawności i aktywności ruchowej;
 • kształtowanie zdolności koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • doskonalenie umiejętności werbalnych i rozumienia mowy;
 • wzrost poczucia pewności siebie;
 • łagodzenie napięć emocjonalnych;
 • rozwój empatii;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • wytwarzanie pełniejszych więzi między członkami rodziny;
 • ukierunkowanie percepcji rodzica na pozytywne zachowania dziecka;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwój twórczej ekspresji, inicjatywy, aktywności;
 • relaksacja, odprężenie (dotyczy zarówno rodziców jak i dzieci);
 • rozwianie kreatywności, niezależności i twórczości dziecięcej.


Geniuszek


Zajęcia muzyczne dla dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 1,5 roku

Oparte na Teorii Uczenia się Muzyki
Edwina E. Gordona.


Drugie półrocze życia dziecka to niezwykły czas zmian w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka. W tym czasie dzieci najczęściej siadają, rozpoczynają raczkować, często wstają a niekiedy stawiają pierwsze kroki. Zaczyna się dynamiczny wzrost możliwości intelektualnych dziecka, z półrocznym i starszym niemowlakiem możemy się już świadomie bawić . Dziecko w ósmym miesiącu życia wykazuje duże zainteresowanie muzyką. Lubi słuchać śpiewu nawet wtedy, kiedy nie jest on bezpośrednio skierowany do niego. Na tym etapie pojawia się naśladowanie melodii głosu osoby śpiewającej dziecku. W tym okresie dzieci "śpiewają" tak, jakby zadawały dorosłym pytania, należy w tym muzycznym dialogu żywo uczestniczyć. Tak samo jak dzieci uczą się mówić tak samo nauczą się śpiewać, a do tego niezbędna jest interakcja z otoczeniem.

Muzyka we wczesnym okresie życia Twojego dziecka:
 • wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie,
 • stymuluje rozwój Twojego maleństwa,
 • rozwija zdolność komunikowania.
Twoja pociecha nie musi zostać muzykiem, ale możesz jej stworzyć szansę, by potrafiła posługiwać się językiem muzyki tak, jak językiem mowy.

Uczestnicy zajęć
W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 6 do 18 m-ca życia wraz z osobą towarzyszącą (rodzice, starsze rodzeństwo, opiekunowie). Grupa liczy od 6 do 12 osób.


Organizacja pracy
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę. Przez pierwszych 15 minut zbieramy się przy muzyce w sali, bawimy się w dowolne zabawy z dziećmi, następne pół godziny wypełnia nam czas intensywnej zabawy muzycznej i ruchowej, ostatnie 15 minut przeznaczone jest na zajęcia plastyczne.

Pierwsze zajęcia w związku z okresem adaptacji mogą trwać krócej.

Lista przewidywanych korzyści:
 • rozwój naturalnych zdolności i nabytych umiejętności muzycznych
 • rozwijanie rozumienia muzyki;
 • pomaga w wyrażaniu emocji za pomocą muzyki;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
 • rozwijanie świadomości własnego ciała;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • podnoszenie poziomu sprawności i aktywności ruchowej;
 • kształtowanie zdolności koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • doskonalenie umiejętności werbalnych i rozumienia mowy;
 • wzrost poczucia pewności siebie;
 • łagodzenie napięć emocjonalnych;
 • rozwój empatii;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • wytwarzanie pełniejszych więzi między członkami rodziny;
 • ukierunkowanie percepcji rodzica na pozytywne zachowania dziecka;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwój twórczej ekspresji, inicjatywy, aktywności;
 • relaksacja, odprężenie (dotyczy zarówno rodziców jak i dzieci);
 • rozwianie kreatywności, niezależności i twórczości dziecięcej.
Zapisy i informacje:
Centrum Twórczej Edukacji
Zofia Wolniakowska-Majewska
tel.: 601 406 812
e-mail: centrumtworczejedukacji@gmail.com
Opracowaliśmy zajęcia dla dzieci w różnym wieku.

Geniuszek
zajecia dla dzieci w wieku 0+

Geniuszek starszak
zajecia dla dzieci w wieku 1+

Gąsieniczki
zajecia dla dzieci w wieku 2+

Motylki
zajecia dla dzieci w wieku 3+

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji