zajęcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Gąsieniczki


Planujesz wysłać swojego malca do Przedszkola i masz wątpliwości, jak sobie poradzi?
"Gąsieniczki" są właściwym dla Ciebie miejscem.

Dzieci w wieku 2,5- 3,5 lat uczestniczą w zabawie
 • Najpierw pod okiem rodziców.
 • Stopniowo rodzice wychodzą z Sali, ale są w "zasięgu" dziecka.
 • Dzieci zostają same z nauczycielem.
 • W małej grupie od 8 osób.

Każde spotkanie składa się z kilku części, wśród nich znajdą się:
 • zabawy ogólnorozwojowe (zabawy logiczne, matematyczne, wielozmysłowe, słowne, wstęp do czytania i pisania),
 • zajęcia teatralne (twórcze podejście do czytanych tekstów, realizacja przedstawień, praca nad emocjami)
 • rytmika (warsztaty rytmiki, taniec do wybranej muzyki poważnej, poznawanie instrumentów muzycznych, tworzenie w rytm muzyki)
 • gimnastyka (wczuwanie się w swoje ciało, panowanie nad nim, kreowanie rzeczywistości własnym ciałem)
 • zajęcia plastyczno-praktyczne (rozwijanie kreatywności dziecka, rozwijanie twórczości, majsterkowanie)
 • zajęcia przyrodnicze (realizacja szwedzkiego programu ekologicznego Ekologic)
 • zabawy muzyczne-słuchowiska (słuchanie bajek muzycznych, nauka piosenek, zabawy ruchowe);
 • zabawy dowolne (swobodne zabawy inicjowane przez dzieci pod okiem fachowca);
Na zajęciach "Przedszkolak" rozwijamy wszystkie sfery inteligencji:
 • inteligencję ruchową
 • inteligencję wizualno-przestrzenną;
 • inteligencję językową;
 • inteligencję-matematyczno-logiczną;
 • inteligencję muzyczną;
 • inteligencje przyrodniczą;
 • inteligencje interpersonalną i intrapersonalną;

Celem zajęć jest, aby dzieci:
 • w harmonijny sposób się rozwijały;
 • zdobywały wszechstronne doświadczenia;
 • uczyły się samodzielności;
 • uczyły się bawić w grupie rówieśników i zdobywały kompetencje społeczne;
 • przygotowały się do przedszkola;
 • poznały konkretne doświadczenia, dzięki którym odkryją możliwości: pisania, czytania, liczenia, rysowania, poczucia własnej wartości, koncentracji i umiejętności skupienia itd.


Geniuszek starszak


Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat

Oparte na Teorii Uczenia się Muzyki
Edwina E. Gordona.


Po pierwszych urodzinach nasze dziecko potrafi zazwyczaj już bardzo dużo: często chodzi, póĽniej biega, wspina się po schodach, wypowiada pierwsze słowa, tak aby za pół roku mówić około 50 słów, a pod koniec drugiego roku życia łączyć słowa w zdania. Wiemy, że dzieci, którym rodzice dużo czytają, mówią do nich stosując zróżnicowany i bogaty słownik, łatwiej uczą się mówić, używają wielu wyrazów, wcześniej uczą się czytać i pisać. Dziecko w wieku 12-24 miesięcy potrafi skupić się na zabawie, czytaniu i zaczyna kształtować swoje zainteresowania . W tym okresie zauważycie Państwo niepowtarzalne cechy osobowości swojego dziecka, które staje się indywidualnością.

W rozwoju muzycznym dziecka przechodzimy do stadium reakcji celowych, dziecko podpatruje, "podsłuchuje" zachowania muzyczne dorosłych ale też innych dzieci w swoim otoczeniu i próbuje je powtarzać. Najczęściej pierwszymi powtórzeniami dziecka w tym wieku są jego reakcje na nasz ruch, dlatego ważne jest, aby śpiewając dziecku zawsze wykonywać płynne ruchy ilustrujące muzykę. Na tym etapie ważne jest powtarzanie dzieciom motywów tonalnych i rytmicznych oraz nadawanie im znaczenia . Ważne jest uczenie motywów ośpiewywanych zawsze w jakimś kontekście, czyli razem z melodią. Kiedy za nami jest już rok zabaw muzycznych z maluchem, nasz repertuar prostych piosenek jest na pewno duży, a do każdej z nich śpiewamy określone motywy.

Uczestnicy zajęć
W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 18 m-ca życia do 3 lat wraz z osobą towarzyszącą (rodzice, starsze rodzeństwo, opiekunowie). Grupa liczy od 6-12 osób.

Organizacja pracy
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę. Przez pierwszych 15 minut zbieramy się przy muzyce w sali, bawimy się w dowolne zabawy z dziećmi, następne pół godziny wypełnia nam czas intensywnej zabawy muzycznej i ruchowej, ostatnie 15 minut przeznaczone jest na zabawę dowolną.
Pierwsze zajęcia w związku z okresem adaptacji mogą trwać krócej.
Lista przewidywanych korzyści:
 • rozwój naturalnych zdolności i nabytych umiejętności muzycznych
 • rozwijanie rozumienia muzyki;
 • pomaga w wyrażaniu emocji za pomocą muzyki;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
 • rozwijanie świadomości własnego ciała;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • podnoszenie poziomu sprawności i aktywności ruchowej;
 • kształtowanie zdolności koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • doskonalenie umiejętności werbalnych i rozumienia mowy;
 • wzrost poczucia pewności siebie;
 • łagodzenie napięć emocjonalnych;
 • rozwój empatii;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów;
 • wytwarzanie pełniejszych więzi między członkami rodziny;
 • ukierunkowanie percepcji rodzica na pozytywne zachowania dziecka;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • rozwój twórczej ekspresji, inicjatywy, aktywności;
 • relaksacja, odprężenie (dotyczy zarówno rodziców jak i dzieci);
 • rozwianie kreatywności, niezależności i twórczości dziecięcej.

Zajęcia odbywają się 3 - 5 razy w tygodniu:
Godziny 9-13


Zapisy na zajęcia:
Pod numerem telefonu: 601 406 812
e-mail: centrumtworczejedukacji@gmail.com
Zofia Wolniakowska-Majewska
lub osobiście w Centrum Twórczej Edukacji
ul. Podgórna 15
(Książnica Pomorska - wejście od starego budynku za czytelnią ekonomiczną zejście do piwnicy)
Opracowaliśmy zajęcia dla dzieci w różnym wieku.

Geniuszek
zajecia dla dzieci w wieku 0+

Geniuszek starszak
zajecia dla dzieci w wieku 1+

Gąsieniczki
zajecia dla dzieci w wieku 2+

Motylki
zajecia dla dzieci w wieku 3+

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twórczej Edukacji