zajŕcia muzyczne dla dzieci Szczecin
edukacja muzyczna dzieci

Biura do wynaj´┐Żcia w Szczecinie

Wygodne i komfortowe biura do wynaj´┐Żcia w Szczecinie w nowopowsta´┐Żym budynku Kosmos. Zalet´┐Ż jest blisko´┐Ż´┐Ż szk´┐Ż i przedszkoli. Idealne miejsce do pracy dla m´┐Żodych rodzic´┐Żw. Powierzchnie biurowe w r´┐Żnej wielko´┐Żci z niskimi kosztami utrzymania.


Ka´┐Żde dziecko rodzi si´┐Ż prawdziwym geniuszem!

Przynajmniej 50 procent zdolno´┐Żci do uczenia si´┐Ż jest rozwijanych w ci´┐Żgu pierwszych pi´┐Żciu lat ´┐Życia.
Na naszych zaj´┐Żciach pomo´┐Żemy Twojemu dziecku wykorzysta´┐Ż w pe´┐Żni jego mo´┐Żliwo´┐Żci i talenty!

Zapraszamy Wszystkich rodzic´┐Żw dzieci w wieku od 6 miesi´┐Żcy do 6 lat.
Metod´┐Ż nauczania Muzyki Edwina Gordona po´┐Ż´┐Żczyli´┐Żmy z Metod´┐Ż Ruchu Rozwijaj´┐Żcego Weroniki Sherborne.

W Szczecinie oferujemy zaj´┐Żcia dla dzieci w nast´┐Żpuj´┐Żcych grupach:

Geniuszek Geniuszek - zajecia dla dzieci w wieku 0+ Zajecia dla dzieci
w wieku 0+
Geniuszek starszak Geniuszek starszak - zajecia dla dzieci w wieku 1+ Zajecia dla dzieci
w wieku 1+
G´┐Żsieniczki G´┐Żsieniczki - zajecia dla dzieci w wieku 2+ Zajecia dla dzieci
w wieku 2+
Motylki Motylki - zajecia dla dzieci w wieku 3+ Zajecia dla dzieci
w wieku 3+

Atrakcja na wesele

Super atrakcj´┐Ż dla dzieci i doros´┐Żych np. na wesele jest wynajem automatycznego aparatu fotogarficznego zwenego powrzechnie fotobudk´┐Ż. Urz´┐Żdznie to umo´┐Żliwia natychmiastowy wydruk zdj´┐Ż´┐Ż. Fotobudka na wesele to opr´┐Żcz orkiesty lub DJa najpopularniejsza atrakcja. Fotobudka dostarcza tak´┐Że pami´┐Żtek z imprezy w postaci ciekawych i zabawnych zdje´┐Ż.

"maluch s´┐Żucha ju´┐Ż od brzucha"

"To, czego dziecko uczy si´┐Ż podczas pierwszych pi´┐Żciu lat ´┐Życia, tworzy podstaw´┐Ż dla ca´┐Żej p´┐Żniejszej edukacji, kt´┐Żra tradycyjnie rozpoczyna si´┐Ż wraz z przekroczeniem progu przedszkolnej czy szkolnej "zer´┐Żwki". Im wcze´┐Żniej dziecko uzyska t´┐Ż podstaw´┐Ż, tym wi´┐Żcej skorzysta z p´┐Żniejszej edukacji i odwrotnie - im p´┐Żniej tego dokona, tym gorsze b´┐Żd´┐Ż dalsze efekty. Po raz drugi nie powt´┐Żrzy si´┐Ż okazja do nadrobienia tych zaniedba´┐Ż, a nauczanie w takiej sytuacji b´┐Żdzie mia´┐Żo charakter jedynie wyr´┐Żwnawczy, a nie wzbogacaj´┐Żcy".
wi´┐Żcej informacji
CTE na Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebook.Zapraszamy na zajŕcia od nowego semestru

Geniuszek maluch: wtorki 16.30

Geniuszek starszak: wtorki 17.30

Motylki i G▒sieniczki: przewidywany czas uruchomienia grupy pa╝dziernik 2010


CTE na festiwalu "Progressteron"

Centrum Twˇrczej Edukacji zaprasza na warsztaty pt. "Nadopieku˝czoŠ- dodaj dziecku skrzyde│" w jesiennej edycji festiwalu Progressteron.


Weselnie i studniˇwkowo
Ko˝czy siŕ sezon wesel, a zbli┐a sezon studniˇwek. Warto pomyťleŠ o atrakcjach dla uczestnikˇw tych wydarze˝.


Nowy zarz▒d Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

Od czerwca 2010 w zarz▒dzie Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona znajduje siŕ Zofia Wolniakowska-Majewska. O dzia│alnoÂci stowarzyszenia w ca│ej Polsce mo┐ecie Pa˝stwo przeczytaŠ na stronie http://pteeg.org


Nowe grupy wiekowe
PrzygotowaliÂmy zajŕcia dla dzieci w grupach wiekowych: 0+, 1+, 2+, 3+. Zapraszamy do zapoznania siŕ z zajŕciami dla poszczegˇlnych grup wiekowych.

Newsletter CTE 
Copyright © Centrum Twˇrczej Edukacji